Je bent ziek als werknemer, wat nu?

Als zieke werknemer weet je wat er in in jouw arbeidsovereenkomst vermeld staat over hoe je je moet ziek melden. De meeste werknemers moeten voor werktijd hun direct leidinggevende bellen. Maar dat kan per werkgever verschillend geregeld zijn. Ook bestaat de kans dat de werkgever wil dat je naar de bedrijfsarts gaat. Hieronder meer informatie over de do’s and don’ts tijdens deze ziekmelding en de rol van de bedrijfsarts en psycholoog. 

Recht op privacy

Als zieke werknemer heb je recht op privacy. Volgens de AVG wetgeving mag je werkgever slechts beperkt gegevens bij je navragen als het gaat om ziekte en de re-integratie. Alleen de arbodienst of bedrijfsarts mag je medische gegevens verwerken. Vandaar dat een leidinggevende je vaak bij een langere ziekmelding laat oproepen bij de bedrijfsarts. Je bent verplicht om hiernaar toe te gaan.

De leidinggevende

De leidinggevende mag wel vragen hoe lang je verwacht weg te zijn van het werk en of je nog bepaalde taken hebt uitstaan waar hij vanaf moet weten. Hij mag ook aan je vragen of je denkt welke andere taken je wel kan doen. Maar je leidinggevende mag bijvoorbeeld niet vragen of je nog tillen of op je knieën kan zitten. Ook mag er niet gevraagd worden of je bijvoorbeeld wel in de kantoortuin mag werken.

Wet Verbetering Poortwachter

Een leidinggevende kan je aanmelden voor een advies omtrent arbeidsongeschikt en re-integratie bij de bedrijfsarts. In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter heeft de werkgever diverse verplichtingen, zoals het direct (binnen zeven dagen) op de hoogte stellen van de bedrijfsarts van de ziekmelding. Lees hier meer over de Wet Verbetering Poortwachter. 

Rol van de bedrijfsarts

Een bedrijfsarts geeft advies over de vraag of jij als zieke werknemer wel of niet in staat bent om te werken en dus of je arbeids(on)geschiktheid bent. Hij kan ook advies geven over of het zinvol is om een psycholoog in te schakelen.

De bedrijfsarts is zelf geen behandelaar. Hij of zij geeft alleen advies. Hij werkt bij mentale klachten volgens de richtlijn psychische klachten.

Wat de specialist of huisarts over je werknemer zegt, doet er dus in principe niet toe. Tenminste niet als het gaat om de vraag of er gestart kan worden met re-integratie werkzaamheden bijvoorbeeld. Wel kan de bedrijfsarts zelf met toestemming van jou als zieke werknemer medische gegevens bij de behandelaars opvragen.

De psycholoog en de bedrijfsarts

De rol van mij als psycholoog is dat ik je begeleid bij re-integratie of behandel voor psychische klachten. Ik doe geen uitspraak over je arbeids(on)geschiktheid. Dit is de rol van de bedrijfsarts.

De bedrijfsarts kan bij mij als behandelend psycholoog informatie opvragen over je begeleiding. Mits jij als cliënt tenminste mee akkoord gaat, natuurlijk. Ik noem dan bijvoorbeeld welke methodieken  ik inzet zoals bijvoorbeeld ACT  of voor welke reden ik je behandel zoals loopbaanbegeleiding, trauma of werkstress. 

Vanwege mijn beroepsgeheim vraag ik je hiervoor een machtiging te tekenen omdat ik een ander beroepsgeheim heb dan de bedrijfsarts. Van tevoren bespreek ik met je wat ik ga rapporteren aan de bedrijfsarts zodat je hiervan op de hoogte bent.

Do’s en don’ts van jou als zieke medewerker:

  1. Geef direct aan je werkgever door dat je ziek bent. Geef daarbij aan wanneer je verwacht terug te kunnen keren.
  2. Geef aan wat je denkt WEL te kunnen doen.
  3. Geef aan of er zaken zijn die aandacht vragen of overgedragen moeten worden tijdens je afwezigheid.
  4. Ga naar de bedrijfsarts en de arbodienst als je werkgever daarom vraagt en bespreek wat de mogelijkheden zijn om te re-integreren.
  5. Werk optimaal mee aan je re-integratie verplichtingen.