Tarieven

Ik bied trajecten aan voor particulieren en werkgevers. Hieronder een overzicht.

Particulier traject

Vanaf 1 januari 2024:

Psychologische begeleiding/ coaching/ loopbaanbegeleiding is per uur € 120,-

Betaling: Na iedere sessie ontvang je per mail de factuur van het gesprek via het systeem MIJNDIAD. De betalingstermijn is 14 dagen en de betaling kan plaatsvinden door middel van een overboeking naar het rekeningnummer zoals vermeld in de factuur. Hierbij geldt dat bij een achterstallige betaling eventueel ingeplande sessies (tijdelijk) stopgezet worden.

Terugkoppeling

Indien je wil dat ik een terugkoppeling over je behandeling aan je bedrijfsarts of huisarts schrijf, dan heb ik je schriftelijke toestemming nodig. Voor het schrijven van de brief wordt het bedrag van 90,- in rekening gebracht.

 

No-show

Als je verhinderd bent, dan verwacht ik dat je de afspraak minstens 24 uur van te voren afzegt, zodat ik een andere cliënt op de vrijgekomen plek kan inplannen. Verzuim je dit, of verschijn je niet op de afgesproken tijd (no-show), dan vindt er alsnog een facturatie plaats. Voor een afspraak op een maandag houd ik de vrijdag tot 14.00 uur aan als afmelddag.

 

 

VITAAL AAN HET WERK (Zakelijke trajecten)

Werkgevers en zzp-ers kiezen uit onderstaande trajecten voor psychologische begeleidings- en re-integratietrajecten.
Heeft u hierover vragen of wilt u een maatwerktraject, neem dan gerust contact met mij op.

Onderdelen in de trajecten:

– intakegesprek (1-1,5 uur)
– vragenlijsten/diagnostiek/ behandelplan
– telefonische afstemming leidinggevende. Er wordt altijd rekening gehouden met beroepsgeheim.
– telefonische afstemming HR/ verzuimconsulent/arbodienst
– individuele gesprekken: 5/ 10/15 uur
– administratietijd / huiswerk en oefeningen mailen na ieder gesprek/ cliënt kan tussen afspraken door contact opnemen voor vragen/hulp
– terugkoppeling, na goedkeuring van medewerker naar bedrijfsarts 
– op verzoek cliënt: verslag huisarts/ overleg huisarts i.v.m. medicatie of doorverwijzing

– Maatwerk: extra mogelijkheid is dat een driegesprek onderdeel uitmaakt van het traject. Bijvoorbeeld in het kader van werkhervatting of bij stagnatie van re-integratie.

N.B: verschil traject Lang en traject Middellang: Medewerkers hebben meer tijd nodig om in het herstelproces te komen, stappen te gaan zetten. Zij zijn veelal verder verwijderd van zichzelf en het arbeidsproces. Er is meer aandacht/tijd voor onderliggende problematiek/patronen die herstel belemmeren. Er zijn meerdere factoren die op elkaar inwerken, langer verzuim, er is een grotere afstand tot kunnen functioneren.

psychologie praktijk