Trauma begeleiding 

Soms kan een ingrijpende gebeurtenis leiden tot langdurige stressklachten of zelfs een trauma. PTSS ontstaat als de gebeurtenis niet goed wordt verwerkt. Een trauma is vaak goed te behandelen. Ik kijk en luister wat jij nodig hebt. Hieronder een aantal mogelijkheden voor begeleiding.  

EMDR 

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een vorm van traumabehandeling die veel wordt toegepast, vaak met goede resultaten. Er vinden geen uitgebreide gesprekken plaats en de behandelduur is vaak kort.

Je praat met de therapeut over de ingrijpende gebeurtenis en de gedachten en gevoelens waarvan je het meeste last hebt. Door je af te leiden van die gedachten en gevoelens, wordt de herinnering eraan minder heftig.

Ik zet EMDR regelmatig in bij mensen met werkgerelateerde problematiek. Ik heb positieve ervaringen met mensen met een negatief zelfbeeld, conflictsituaties op het werk, negatieve gedachten patronen en faalangst.

Wat is PTSS?

PTSS staat voor posttraumatische stressstoornis: een angststoornis na een ingrijpende gebeurtenis. De meeste mensen ontwikkelen gelukkig geen PTSS, maar ervaren wel een tijd lang de nodige stressklachten. Een PTSS ontstaat als iemand een traumatische gebeurtenis niet goed verwerkt.  

Mogelijke klachten bij een PTSS 

  • Angst, snel schrikken, snel boos zijn. Alert zijn op gevaar in de omgeving.
  • Plekken en situaties vermijden die herinneren aan de gebeurtenis.
  • Slecht slapen.
  • Herbeleving: de beelden van de gebeurtenis komen terug. Het lijkt of de gebeurtenis opnieuw gebeurt.
  • Moeite om het dagelijkse leven weer op te pakken en de dingen te doen die iemand normaal zonder moeite doet.

Heb je 6 weken na de gebeurtenis nog veel last van dit soort klachten? Dan kan het zijn dat je de angst die je toen voelde niet goed hebt verwerkt

Polyvagaal theorie

Dr. Stephen Porges (USA) bestudeerde als neurowetenschapper de werking van de vagale zenuw en bracht de verschillende taken en opdrachten van deze zenuwstreng in kaart. ‘Poly’ betekent ‘veel’, en ‘vagaal’ verwijst naar de nervus vagus. Marielle Spronck legt in dit filmpje de Polyvagal theorie heel fijn uit en het kan je helpen jezelf beter te begrijpen.

Leestips:

De polyvgaal theorie in therapie van Deb Dana
De levende erfenis van trauma transformeren. Een werkboek voor getraumatiseerde mensen en therapeuten. van Janina Fisher.