Niet Aangeboren Hersenletsel 

Niet aangeboren hersenletsel (NAH) ontstaat door een beschadiging van de hersenen gedurende de loop van iemands leven. De gevolgen van NAH zijn erg ingrijpend in uw leven: er kunnen gevolgen zijn voor uw relaties, uw gezin, uw werk en uw verwachtingen voor de toekomst. Alles kan in een klap in een ander daglicht komen te staan.

OORZAKEN NAH

Niet aangeboren hersenletsel of klachten gerelateerd aan NAH kunnen verschillende oorzaken hebben. Zo kunnen deze klachten ontstaan door traumatisch letsel (ontstaan van buitenaf, bijvoorbeeld een ongeval) en niet-traumatisch letsel (ontstaan in het lichaam, bijvoorbeeld een herseninfarct). Hoewel de gevolgen voor iedereen anders zijn, kunnen bijvoorbeeld de volgende problemen ontstaan: problemen met fysiek functioneren, problemen met cognitief functioneren en veranderingen in persoonlijkheid of gedrag.

Leven met hersenletsel vraagt veel energie. U zult dan ook dagelijks keuzes moeten maken. Alle activiteiten kosten immers meer tijd en moeite.  Ook kunt u erg gevoelig worden voor externe prikkels, zoals bijvoorbeeld extra gevoelig zijn voor geluid. U ervaart meer stress.

 

Maak een afspraak!

 Heb jij niet aangeboren hersenletsel (NAH)? Worstel je hoe je hier goed mee kan omgaan? 

Maak direct een afspraak: info@rolandabonte.nl 

 

Uitleg over hersentrauma

Een hersentrauma geeft een acute overprikkeling van de zenuwen. Door die overprikkeling is er een energiecrisis met veranderingen in de cel en in de onderlinge zenuwverbindingen waardoor hersenverbindingen kunnen uitvallen. Schade aan de cellen zet het immuunsysteem aan tot opruimen wat nog meer prikkeling kan geven. Veel lange termijngevolgen worden veroorzaakt doordat zenuwen makkelijk ‘aan’ gaan, maar veel moeilijker ‘uit’ gezet kunnen worden. Ook is er sprake van een verstoring van de bloedcirculatie in de hersenen. Normaal krijgen hersengebieden die aan het werk zijn extra bloedtoevoer met zuurstof en de afvalstoffen kunnen dan goed worden afgevoerd. Maar als die bloedtoevoer naar actieve hersengebieden niet goed kan plaatsvinden kan het brein niet optmiaal functioneren.

Grijze en witte stof in hersenen
De hersenen bestaan voornamelijk uit grijze stof en witte stof. De grijze stof ligt vooral aan de buitenkant van de hersenen en betsaat uit ongeveer honderd miljard neuronen (hersencellen) die een grijze tot roestbruine kleur hebben. Elk neuron heeft een uitloper; axon genaamd, die elk neuron verbindt met andere neuronen en zo komen zenuwbanen tot stand. Sommige zenuwbanen zijn kort, zij verbinden dichtbijgelegen neuronen met elkaar. Maar er zijn ook lange zenuwbanen die verder van elkaar gelegen hersengebieden met elkaar verbinden. De zenuwbanen liggen in bundels van tientallen miljoenen in de binnenkant van de hersenen. Om de prikkels beter te geleiden zijn de zenuwbanen omhuld met een dun laagje vetachtige substantie dat myeline heet. Myeline heeft een witte kleur en daarom wordt het geheel van zenuwbanen witte stof genoemd.

MRI: duidelijkheid?
Patienten ondergaan vaak een MRI scan waarop wordt gekeken of er afwijkingen zijn in de structuur en de ligging van de hersenen. Deze vorm van MRI wordt dan een structurele MRI genoemd. Vaak is er op de MRI niets te zien als gaat om met patienten met Post Commotioneel Syndroom. Als er toch klachten zijn komt dat door microscopische beschadigingen in de zenuwbanen ( witte stof). Deze kunnen verdraaid, ingescheurd of afgescheurd zijn wat op deze MRI niet zichtbaar wordt.

Neurotransmitters en hormonen zijn stofjes die zorgen voor de verbinding tussen de diverse onderdelen van het zenuwstelsel en de rest van het lichaam. Neurotransmitters reizen via de de zenuwbanen en hormonen doen dat via de bloedvaten. Qua snelheid van verplaatsing maakt dit enorm verschil. Als de snelheid van neurotraansmitters vergelijkbaar is met de digitale highway is die van hormonen vergelijkbaar met een postkoets. Er zijn tientallen verschillende neurotransmitters en hormonen en ze hebben allemaal hun eigne specifieke taak. Om het nog wat ingewikkelder te maken: sommige van deze stofjes zijn alleen neurotransmitter of hormoon en sommige zijn beide tegelik. Twee heel belangrijk stofjes zijn glutamaat en gaba. Glutamaat is prikkelend en activerend terwijl gaba rustgevend is. Bij hersenletsel raakt de balans tussen glutamaat en gaba ontregeld: er wordt een overdaad aan glutamaat aangemaakt en dat leidt altijd tot een tekort aan gaba. Als er bij en ongeval structuurtjes in de hersenen beschadigd raken kan dat gevolgen hebben voor andere lichaamsfuncties.

 

MENTALE VERMOEIDHEID ALS GEVOLG VAN NAH

Mensen met NAH kunnen sneller mentale vermoeidheid ervaren. De hersenen kunnen prikkels in de omgeving minder goed verwerken. Hierdoor kunnen symptomen van mentale vermoeidheid optreden als het meer moeite hebben met het volhouden van uw aandacht of concentratie. Als u niet op tijd uitrust wanneer u deze symptomen van mentale vermoeidheid opmerkt, kunt u uw grens van vermoeidheid overschrijden, waardoor de volgende signalen optreden:

  • HOOFDPIJN;
  • GEÏRRITEERDHEID;
  • GEEN OVERZICHT MEER KUNNEN HOUDEN.

 

GEVOLGEN VAN NAH

Omgaan met NAH betekent dat u aanpassingen moet maken in uw leven. U leeft namelijk met vermoeidheid en daardoor een beperkte belastbaarheid. Vermoeidheid is een teken dat uw energie is uitgeput. Daarom zult u goed naar uw lichaam moeten luisteren om te voorkomen dat u te vermoeid raakt.

Gevolgen van NAH zijn onder andere overgevoeligheid voor drukte, harde geluiden en fel licht. Ook kunt u emotioneel gevoeliger zijn. U kunt meer last hebben van aandachts-en concentratieproblemen en een vertraagd denktempo. De gevolgen van NAH zijn per persoon verschillend.

OMGAAN MET NAH

In uw dagelijks leven betekenen de gevolgen van NAH concreet dat u eerder vermoeid raakt door activiteiten die eerder niet vermoeiend waren. Zoals lezen, boodschappen doen, sociale bijeenkomsten bijwonen (zoals een verjaardagsfeestje) of een gesprek voeren. Deze vermoeidheid kan een grote invloed hebben op uw leven. U zult hier rekening mee moeten houden bij uw dagplanning. 

TIJD EN GEDULD

Leren omgaan met NAH zal daarom tijd vragen. U zult moeten bekijken wat de gevolgen van NAH betekenen voor uw dagelijks leven, thuis, op het werk, tijdens uw studie of wanneer u werk zoekt. Tijd krijgt voor u misschien ook een andere betekenis. U heeft meer tijd nodig om te volgen wat er om u heen gebeurt en u ziet het leven misschien vanuit een ander perspectief.

JOB CARVING

Jobcarving is een methodiek waarbij  bestaande functies opgesplitst worden om daarmee banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Uw NAH coach kan u als werkgever helpen bij het maken van een goede verdeling van taken. Zodat gespecialiseerde medewerkers zich kunnen richten op hun eigen werk. Met de verdeling van taken kan er een kans ontstaan voor een functie voor iemand met een beperking als NAH. De efficiëntie van het bedrijf wordt vergroot en er kan een win-win situatie ontstaan. Bijkomend voordeel voor de werkgever is dat het personeel slim en efficiënt ingezet kan worden. Bovendien kunnen er voor de medewerker met een arbeidsbeperking financiële voordelen gelden.

Therapie tegen overprikkeling

Na een NAH kunnen veel mensen de binnenkomende zintuiglijke informatie niet meer filteren: alles komt indringend binnen en elke prikkel wordt bewust waargenomen. Daardoor staan deze mensen altijd in de actie-stand. Het sympatische zenuwstelsel zorgt voor actie, het parasympatisch zenuwstelsel zorgt voor rust. Normaal zijn het sympatische en het parasympatisch zenuwstelsel in evenwicht. Na een NAH is dat niet het geval, het sympatisch zenuwstelsel is dan te dominant. Daardoor leven deze mensen teveel in de actie-stand, met een verhoogd stressniveau als gevolg. Dat kan leiden tot allerlei klachten, waaronder hoofdpijn, vermoeidheid duizelingen en uiteindelijk tot totale uitputting. Je kun het parasympatisch zenuwstelsel activeren door bijvoorbeeld gerichte ademhalingsoefeningen.

EMDR

EMDR is de afkorting van Eye Movement Desensitization and Reprocessing. het is een traumabehandeling met doorgaans goede resultaten en een relatief korte behandelduur ( meestal 2 tot 7 sessies). EMDR wordt vaak toegepast als iemand vastloopt in de verwerking van een ingrijpende gebeurtenis. De client praat met de therapuet over de ingrijpende gebeurtenis en de gedachten en gevoelens waarvan hij daarbij last heeft. Door de client met gebaren of geluiden af te leiden van die gedachten en gevoelens zorgt dat de herinnering aan de gebeurtenis zijn emotionele lading verliest. Ook is het mogelijk om situaties die in de toekomst gaan gebeuren waarvoor men angst heeft te behandelen. 

DIAGNOSE EN BEHANDELING NIET AANGEBOREN HERSENLETSEL

Hersenletsel is een breed begrip. Mensen die te maken hebben met hersenletsel horen ook vaak: Mild Traumatisch Hersenletsel, Whiplash, Burnout. Een juiste diagnose is belangrijk voor een vervolgtraject. Meer uitleg over Niet Aangeboren Hersenletsel en vergelijkbare aandoeningen is te vinden op:

www.hersenletsel-uitleg.nl 
www.hersenstichting.nl
www.whiplashstichting.nl

Behandeling bij hersenletsel:

www. verbeterjebrein.nl
 www.hersentrainingscentrum.nl ( Maarten van Berlo, cognitieve training) 

Neuropsychologisch onderzoek:

Www.neurowijzer.nl ( Wendy Schram, neuropsycholoog)

Begeleiding 2e spoor:

www, breinperspectief.nl ( Caroline Peeters)