Niet Aangeboren Hersenletsel 

Niet aangeboren hersenletsel (NAH) ontstaat door een beschadiging van de hersenen gedurende de loop van iemands leven. De gevolgen van NAH zijn erg ingrijpend in uw leven: er kunnen gevolgen zijn voor uw relaties, uw gezin, uw werk en uw verwachtingen voor de toekomst. Alles kan in een klap in een ander daglicht komen te staan.

OORZAKEN NAH

Niet aangeboren hersenletsel of klachten gerelateerd aan NAH kunnen verschillende oorzaken hebben. Zo kunnen deze klachten ontstaan door traumatisch letsel (ontstaan van buitenaf, bijvoorbeeld een ongeval) en niet-traumatisch letsel (ontstaan in het lichaam, bijvoorbeeld een herseninfarct). Hoewel de gevolgen voor iedereen anders zijn, kunnen bijvoorbeeld de volgende problemen ontstaan: problemen met fysiek functioneren, problemen met cognitief functioneren en veranderingen in persoonlijkheid of gedrag.

Leven met hersenletsel vraagt veel energie. U zult dan ook dagelijks keuzes moeten maken. Alle activiteiten kosten immers meer tijd en moeite.  Ook kunt u erg gevoelig worden voor externe prikkels, zoals bijvoorbeeld extra gevoelig zijn voor geluid. U ervaart meer stress.

 

Maak een afspraak!

Heb jij niet aangeboren hersenletsel? Worstel je hoe je hier goed mee kan omgaan? 

 Persoonlijk advies  Geen wachtlijst  Direct een afspraak

Samenwerking

Ik werk graag samen met andere professionals met wie u al in contact bent. Zelf werk ik graag samen met Caroline Peters van Breinperspectief.

MENTALE VERMOEIDHEID ALS GEVOLG VAN NAH

Mensen met NAH kunnen sneller mentale vermoeidheid ervaren. De hersenen kunnen prikkels in de omgeving minder goed verwerken. Hierdoor kunnen symptomen van mentale vermoeidheid optreden als het meer moeite hebben met het volhouden van uw aandacht of concentratie. Als u niet op tijd uitrust wanneer u deze symptomen van mentale vermoeidheid opmerkt, kunt u uw grens van vermoeidheid overschrijden, waardoor de volgende signalen optreden:

  • HOOFDPIJN;
  • GEÏRRITEERDHEID;
  • GEEN OVERZICHT MEER KUNNEN HOUDEN.

Hersenletsel is een breed begrip. Mensen die te maken hebben met hersenletsel horen ook vaak: Mild Traumatisch Hersenletsel, Whiplash, Burnout. Een juiste diagnose is belangrijk voor een vervolgtraject. Meer uitleg over Niet Aangeboren Hersenletsel en vergelijkbare aandoeningen is te vinden op:

www. hersenletsel-uitleg.nl 
www.hersenstichting.nl
www.whiplashstichting.nl

GEVOLGEN VAN NAH

Omgaan met NAH betekent dat u aanpassingen moet maken in uw leven. U leeft namelijk met vermoeidheid en daardoor een beperkte belastbaarheid. Vermoeidheid is een teken dat uw energie is uitgeput. Daarom zult u goed naar uw lichaam moeten luisteren om te voorkomen dat u te vermoeid raakt.

Gevolgen van NAH zijn onder andere overgevoeligheid voor drukte, harde geluiden en fel licht. Ook kunt u emotioneel gevoeliger zijn. U kunt meer last hebben van aandachts-en concentratieproblemen en een vertraagd denktempo. De gevolgen van NAH zijn per persoon verschillend.

OMGAAN MET NAH

In uw dagelijks leven betekenen de gevolgen van NAH concreet dat u eerder vermoeid raakt door activiteiten die eerder niet vermoeiend waren. Zoals lezen, boodschappen doen, sociale bijeenkomsten bijwonen(zoals een verjaardagsfeestje) of een gesprek voeren. Deze vermoeidheid kan een grote invloed hebben op uw leven. U zult hier rekening mee moeten houden bij uw dagplanning.

 

TIJD EN GEDULD

Leren omgaan met NAH zal daarom tijd vragen. U zult moeten bekijken wat de gevolgen van NAH betekenen voor uw dagelijks leven, thuis, op het werk, tijdens uw studie of wanneer u werk zoekt. Tijd krijgt voor u misschien ook een andere betekenis. U heeft meer tijd nodig om te volgen wat er om u heen gebeurt en u ziet het leven misschien vanuit een ander perspectief.

JOB CARVING

Jobcarving is een methodiek waarbij  bestaande functies opgesplitst worden om daarmee banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Uw NAH coach kan u als werkgever helpen bij het maken van een goede verdeling van taken. Zodat gespecialiseerde medewerkers zich kunnen richten op hun eigen werk. Met de verdeling van taken kan er een kans ontstaan voor een functie voor iemand met een beperking als NAH. De efficiëntie van het bedrijf wordt vergroot en er kan een win-win situatie ontstaan. Bijkomend voordeel voor de werkgever is dat het personeel slim en efficiënt ingezet kan worden. Bovendien kunnen er voor de medewerker met een arbeidsbeperking financiële voordelen gelden.