Methodieken

Tijdens de behandeling en/of coaching werk ik met een combinatie van methodieken en benaderingen, afhankelijk van de klacht, het proces en de behoefte van de cliënt. Daarmee krijgt iedere cliënt een op maat gemaakte behandeling. De behandeling en/of coaching bestaat uit een mengeling van ervaren, praten en doen. Hieronder beschrijf ik methodieken. 

Positieve psychologie

Richt zich op het vergroten van het welbevinden. Mindfulness en ACT (zie hierna) zijn hiervan voorbeelden. De kern van het ontstaan van flow en optimaal functioneren ligt in het herkennen, erkennen, waarderen en ontwikkelen van sterke kanten en positieve ervaringen.

Mindfulness

Staat voor het met aandacht zijn in het “hier en nu” op een open, onbevangen en oordeelvrije manier. Deze vorm van aandacht is niet gevangen in het verleden (allerlei onprettige dingen die gebeurd zijn) of de toekomst (piekeren over wat er nog allemaal moet gebeuren of kan gebeuren), maar is sterk aanwezig in het moment zelf (lastige zin. Mindfulness helpt bij het loslaten van gedachten en gevoelens die in het verleden zijn ontstaan, maar in het hier en nu geen functie meer hebben. Hierdoor word je milder naar jezelf en raak je meer ontspannen. De oefeningen hebben tot doel het loslaten van niet-helpende gedachten en gevoelens, meer ontspanning en vooral milder worden voor jezelf.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Deze vorm van gedragstherapie biedt je handvaten om jezelf te accepteren, te kijken naar jouw gedachten en gevoelens met als doel een beter zelfbeeld te ontwikkelen. Daarnaast bestaat ACT uit committeren, waarbij je jouw waarden (her)ontdekt en deze om kunt zetten in actie.  Zo kom je tot persoonlijke veerkracht en flexibiliteit, je leert mee te buigen bij tegenslagen en te blijven investeren in dat wat je belangrijk vindt. 

Socratisch Coachen

Socratische vragen leiden tot het zelf nadenken, zelf afwegingen maken, zelf keuzes maken en zelf stappen zetten.

Loopbaancoaching

Het Career Story Interview is een specifieke vorm van storytelling die kijkt naar het leven van een cliënt als naar een boek dat geschreven wordt. De methode is kort en kernachtig en vooral interessant voor cliënten die te maken hebben met een loopbaanbreuk, voor een keuze staan of hun drijfveren willen (her)ontdekken.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring. Ik zet EMDR regelmatig in bij mensen met werkgerelateerde problematiek. Ik heb positieve ervaringen met mensen met een negatief zelfbeeld, conflictsituaties op het werk, negatieve gedachten patronen en faalangst. 

Schema Coaching

Herken je bij jezelf dat je steeds in dezelfde valkuilen stapt in je leven, terwijl je je hebt voorgenomen een volgende keer het anders te doen? Dan kan Schema Coaching je helpen!

Een schema is een manier van kijken naar jezelf en anderen. We denken vaak in herhaalde patronen over onszelf. Ik help je met patronen te herkennen in (werk)situaties. Als een schema namelijk niet goed voor je werkt kan je er zelfs ziek van worden.  

Ik ga je helpen om de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. We kijken naar invloed van ervaringen uit je jeugd op je patronen en ook kijken we naar je dagelijkse leven. Ik leer jezelf zodanig  te veranderen zodat je je beter gaat voelen, beter voor jezelf kunt zorgen en beter voor jezelf op kunt komen. Je leert voelen wat je behoeften zijn en je leert hier op een gezondere manier voor op te komen. Hierdoor verandert niet alleen je gedrag, maar veranderen ook je gedachten en gevoelens.