Vergoeding

Geen vergoeding MOGELIJK

Ik heb zelf geen contracten met de zorgverzekeraar. Dit betekent dat je de behandeling zelf betaald. Dit noemen we dan onvergoede zorg. Sommige problematiek (zoals burn-out, aanpassingsstoornissen, relatieproblemen, zelfbeeld) worden nooit vergoed door de zorgverzekeraar. 

Bewust heb ik er voor gekozen om niet met een zorgverzekeraar te werken. Doordat je geen aanspraak maakt op vergoeding uit de basisverzekering heb je een aantal voordelen:

  • Géén eigen risico van 385 euro.
  • Géén verwijzing van de huisarts nodig. Om in aanmerking te komen voor een behandeling via een GZ-psycholoog moet je een verwijsbrief van je huisarts hebben.
  • Géén uitwisseling patiëntgegevens: Verzekeraars verlangen een diagnose zodat ze vast kunnen stellen welke behandeling passend is en wat daarvoor vergoed gaat worden (DBC). Dat betekent dat er diagnostische gegevens met een verzekeraar uitgewisseld moeten worden. Niet iedereen voelt zich daar prettig bij. Bovendien ontstaat daardoor de verleiding om een klacht/diagnose zwaarder aan te zetten zodat (voldoende) vergoeding binnen bereik komt. Uitwisseling van diagnostische informatie met anderen uit financiële overwegingen is bij mij niet nodig.
  • Géén wachtlijsten. Bij mij kun je op korte termijn terecht voor een intake en begeleiding.
  • Géén vergoeding in basisverzekering voor: Werkgerelateerde psychische problematiek, levensfase problemen, stress, burn-out en overspannenheid, aanpassingsstoornis, slaapstoornis.
vergoeding werkgever coaching

Vergoeding werkgever
Vaak is je werkgever bereid om je tegemoet te komen in de kosten voor coaching of deze volledig te vergoeden. Uiteindelijk heeft de werkgever er ook belang bij dat zijn medewerker optimaal functioneert en bijdraagt aan het succes van de organisatie. Wanneer er sprake is van (dreigend) verzuim hebben zowel werknemer als werkgever een verplichting in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter om te zorgen voor een snelle en efficiënte terugkeer op de werkvloer. Psychologische begeleiding /coaching kan daaraan een waardevolle bijdrage leveren en het proces van herstel versnellen.

Hoe werkt het?

Ik zie dat werkgevers het fijn vinden wanneer medewerkers zelf met ze in gesprek gaan over hun mentale gezondheid. En ze hun mensen hierbij dan graag ondersteunen. Wil je dit gesprek gaan voeren met jou HR manager, leidinggevende of manager? Kies dan een goed moment uit en geef de urgentie van je probleem aan. Vind je het, om wat voor reden dan ook, toch spannend? Bedenk dat het fijn is je klachten te uiten, ook tegenover je werkgever. Zo blijf je er niet langer meer mee lopen en wordt er actie ondernomen.

Eigen bedrijf
Wanneer je een eigen bedrijf hebt kun je de gesprekken ook opvoeren als aftrekpost. Bijvoorbeeld onder de noemer ‘coaching’ of ‘persoonlijke ontwikkeling’. Indien je hier gebruik van wil maken komt er nog 21% btw bovenop het standaard tarief.