De expertise van mij als A&O-psycholoog helpt organisaties om kracht te geven aan de kwaliteit van mensen in organisaties. Mijn visie net als de visie van de beroepsvereniging NIP is dat iedere organisatie zijn ‘Corporate psychological responsibility’ moet nemen. Als je goed voor je mensen zorgt, vallen zij minder snel uit door een burn-out.

Als Arbeid- en Organisatiepsycholoog zie ik veel medewerkers en ondernemers met stress, overspannenheid en burn-out worstelen. Ik ondersteun graag organisaties om hun mensen mentaal sterk en veerkrachtig te houden. 

” Burn-out is nog steeds een super actueel onderwerp dat veel mensen en organisaties bezighoudt. Een onderwerp waar veel over te zeggen valt én het laatste zeker nog niet over gezegd is! “

Ik kijk verder dan de individu

Valt er weleens iemand uit in jouw organisatie met burn-outklachten? Kijk dan vooral verder dan alleen naar de persoon. Misschien speelt er iets in het team of zelfs in de hele organisatie. Misschien ervaren meer medewerkers disbalans tussen hoge werkeisen en onvoldoende hulpbronnen op het werk. Als A&O-psycholoog NIP help ik je in dialoog te gaan met medewerkers of collega’s over gezondheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Ook geef ik psycho- educatie over mentale gezondheid, werkstress en de communicatie daarover. Daarna herken je vaak eerder de symptomen bij collega’s, familie of vrienden en kun je sneller hulp bieden

Burn-out is een complex probleem 

Garanties bied ook ik als Arbeid- en Organisatiepsycholoog niet, want burn-out blijft een complex probleem waarbij veel aspecten een rol spelen. Dus ook al is je werk tiptop in orde, dan kunnen grote gebeurtenissen in je privéleven, maar ook karaktereigenschappen zorgen dat iemand toch burn-out raakt. Wat we wel weten is dat als je goed voor je mensen zorgt en ze een veilige werkomgeving biedt, ze echt wel tegen een stootje kunnen. Burn-out raak je niet zomaar. Herstel kan daarentegen wel een jaar of langer duren.

Burn-out in organisaties, wat is er nodig?

Wat er nodig is voor een individu of wat er nodig is binnen de afdeling of organisatie blijft maatwerk. Voor een individu kan dat therapie of loopbaanbegeleiding zijn. Voor een afdeling kan het gaan om stress-educatie of andere vormen van samenwerken of communicatie. Voor een organisatie kan dit gaan om de bedrijfscultuur waarin waarden en normen opnieuw bekeken moeten worden. Geen Quick-fix. Wat doe ik wel: goed kijken als A&O psycholoog, veel praten met medewerkers en vooral goed luisteren naar wat er soms ook niet wordt gezegd. Rondlopen binnen een organisatie levert mij soms al veel aanknopingspunten op om het gesprek over aan te gaan.