Ingrijpende gebeurtenissen in je leven kun je behandelen met EMDR. Dat roept natuurlijk vragen bij je op. Vandaar dat ik je er graag meer over uitleg.

Wat is EMDR?

Eye Movement Desensitization Movement and Reprocessing, afgekort EMDR, is een van de methodieken die ik inzet in mijn praktijk.  Het is bedoeld voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring zoals een verkeersongeval, een afwijzing of een (werk)conflict.

Andere voorbeelden waarvoor het kan worden ingezet zijn: emotionele verwaarlozing, negatief zelfbeeld, akelige ervaringen op medisch gebied, werkgerelateerde gebeurtenissen en andere beschamende pest- of verlieservaringen.

EMDR bij heftige gebeurtenissen

EMDR is een effectieve vorm van psychotherapie. Zo doeltreffend dat mensen die het ondergaan vaak verbaasd zijn over de snelheid waarmee de emotionele veranderingen plaatsvinden.

Het lijkt eenvoudig: bij EMDR denk je aan een emotioneel probleem en je beweegt tegelijkertijd met je ogen heen en weer. Dan merk je dat het probleem vermindert en ten slotte verdwijnt.

Je merkt daarna dat je kracht en zelfvertrouwen voelt als je aan het probleem denkt. Natuurlijk bevat deze techniek nog meer dan alleen je ogen bewegen…maar om het simpel uit te leggen is dit wel de basis.

Voor wie?

Heftige en ingrijpende gebeurtenissen in je leven kunnen lang nadelige gevolgen op je leven hebben. Een groot deel van de getroffenen ‘verwerkt’ deze ervaring op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Men spreekt dan meestal van een ‘posttraumatische stressstoornis’ (PTSS).

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen.

 

Een traumatische ervaring noemen we ook wel psychotrauma. Dit is in essentie een herinnering.  Preciezer gezegd een disfunctionele herinnering. Disfunctioneel betekent dat de herinnering te vaak wordt geactiveerd en met een intensiteit die de kwaliteit van leven sterk doet afnemen. Een traumatische herinnering betreft een gebeurtenis die te heftig was om te verwerken. De symptomen van de traumaherinnering zijn meestal indringende beelden of gedachten.

Veel voorkomende traumagedachten zijn: ‘ik ben in gevaar’ of ‘ik ben waardeloos’ of ‘ik ben machteloos’.

Deze gedachten waren meestal functioneel tijdens de gebeurtenis, maar zijn nu niet meer functioneel door hun negatieve effect. Vaak ervaart de cliënt bij traumatische herinneringen sterke opwinding: een snellere hartslag, zweten, druk op de borst of keel. Dit zijn lichamelijke componenten van de trauma-effecten.

Klachten

Als gevolg van deze onverwerkte herinneringen kunnen andere problemen ontstaan die je leven ontwrichten: slaapproblemen, concentratieverlies, vermijdingen, depressie en verlies van autonomie, stress.

 

Verwerken van de gebeurtenis

Het doel is om de herinneringen aan deze heftige gebeurtenis te verwerken met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.

Ik gebruik EMDR vooral in een behandeling om te versnellen en het effectiever te maken.

EMDR biedt de mogelijkheid om op een veilige en relatief rustige manier te worden geconfronteerd met niet-verwerkte ervaringen.

De informatieverwerking die dan in de hersenen plaatsvindt helpt om beter toegerust te zijn in de huidige leefomstandigheden. Goed toegepast kan het iemand bevrijden van onnodige angsten en beperkingen. In de meeste gevallen bracht EMDR aanzienlijke verbetering en in sommige gevallen een redelijke klachtenvermindering op.

Hieronder een filmpje met uitleg over hoe EMDR werkt.